Publisert

Viktig informasjon til Oksebryggere

** Første styremøte for det nye styret
————————————————————

Les nyhetsbrevet via denne link: http://us13.campaign-archive1.com/?u=9eaa6562fb3121b1c987d3b37&id=ebc91b6f41&e=a527a73b70

Det nye styret i Oksebrygg har hatt sitt første møte med fokus på å sette retningslinjer og tydelige regler nå som det fylles på med nye medlemmer. Det er gledelig å se at flere nye bryggere er med på laget og allerede har begynt å sette egne batcher etter å ha fått nødvendig opplæring.