Publisert

Lagra okse #9

Brygget av Jonatan, Morten og Petter

Etter at Anders S, Martin og Jonatan hadde gjæret klart sin lager som ble brygget for ca 3 uker siden benyttet vi muligheten til å sette en ny batch med samme oppskrift, tappet oppå gjærkaken. På den måten kunne vi utnytte masse fin gjær til enda et brygg. Erfaringen fra forrige brygg gjorde at vi øket mengden malt for å komme opp i større volum, noe som gjorde at vi endte på hele 70 liter til kok og rett under 60 liter på gjæringskaret. Det er meget bra!

Vi startet med 30 liter vann til mesking, varmet opp til 74 grader for å treffe mesketemp på 66 grader.

Partiskylte i 3 omganger med ca 3×20 liter vann. Vi fylte kjølebagen maks hver gang og lot det hvile ca 10-15 min før vi tappet i kjelen. Vi tappet rett fra kjølebag opp i kjelen og endte på følgende volum:

  • Første tapp, ca 16 liter i kjelen
  • Skylling 1, ca 34 liter i kjelen
  • Skylling 2, ca 50 liter i kjelen
  • Skylling 2, ca 70 liter i kjelen

Pre boil gravity endte på 1049, dette er noe høyt da oppskrift sier 1041. Tyder på at vi har fått opp effektiviteten på brygg med store kjelen.

Ca 73 liter til kok, vi kokte uten lokk med et varmeelement. Funket veldig bra, ikke noe drypp fra taket. Ekstra lang kok, 90 min for å unngå DMS.

Kjølte raskt med begge kjøleelement.

Oppskrift:

13 kg  German – Pilsner
1 kg     German – Munich Light
Totalt 14 kg

Humle

110 g Saaz –first wort
100 g Saaz – 30 min
100 g Saaz – 10 min
90 g Saaz – 2 min
Totalt: 400 g

Gjær

Satt på gjærkake til forrige brygg

Mesk: 90 min på 66 grader, ca 30 liter

Skylling: 79 grader, ca 3×20 liter
Kok: 90 min

Pre boil gravity: 1049
OG: 1054

Ferdig på gjæringskar 55+ liter

Står på gjæring 10 grader