Publisert

Innkalling til årsmøte OKSEBRYGG

Styret i oksebrygg inviterer til årsmøte for sine medlemmer.

Tidspunkt: torsdag 28.9, klokka 20:00.

Sted: Trafoen

Obligatoriske punkter til årsmøtet:

  1. Årsmelding og regnskap
  2. Behandle innkomne forslag
  3. Fastsette kontingenten
  4. Budsjett neste år
  5. Velge styre

I tråd med vedtektenes pkt 7 kan forslag som skal behandles på årsmøtet sendes til styret (hansen.pettersterud@gmail.com)  med frist 2 uker før årsmøtet. Eventuelle innkomne forslag vil styret distribuere til medlemmene i god tid før årsmøtet avholdes.

Mvh,

Styret