Publisert

Foreningen Oksebygg stiftet

Så var endelig foreningen Oksebrygg formelt stiftet, og vi vil dermed offisielt invitere alle beboere til å bli medlemmer! Det var på tirsdag den 1 november at initiativtaker Petter Sterud Hansen og Helge Eriksen inviterte til stiftelsemøte i trafoen. Der var det mange som møtte opp og fikk en god innføring i forslaget til vedtekter som var utarbeidet og det arbeid som er lagt ned for å etablere bryggeriet. Så langt har det vært investert nærmere 25.000 kr i utstyr som nå vil komme alle beboere i Frankrikegården til gode. Forslaget til vedtekter ble enstemmig vedtatt og styret i den nye foreningen ble samtidig valgt for en periode av et år.

Innmeldingskontingenten ble fastsatt til kr. 1.000,- og årsavgift  kr. 500,- (årsavgift gjelder fra 01.11.16). Inmeldings- og årsavgift skal i første omgang dekke investeringer av utstyr til bryggeriet. Vil du bli medlem i Oksebrygg? Send e-post til info@oksebrygg.no for videre informasjon.

Det vil innen kort bli satt opp fellesbrygg for nye medlemmer som ønsker opplæring i utstyr og bryggeprosess. Følg med på vår Facebook-side for siste nytt om dette!

Det nye styret i foreningen Oksebrygg er:
Petter Sterud Hansen, Styreleder
Gitte Gulbrandsen
Jonatan Havnevik Giske, med ansvar for nettsider

Les vedteker for Oksebrygg her