Bli medlem

Innmeldingskontingenten til Oksebrygg er kr. 1.000,- og årsavgift kr. 500,- (årsavgift gjelder fra 01.11.16). Inmeldings- og årsavgift skal i første omgang dekke investeringer av utstyr til bryggeriet. Som medlem kan du fritt benytte deg av lokaler og utstyr for eget bruk.

Inmeldingskontigent og årsavgift settes in på konto: 1208.50.20410 og merkes med ditt navn.

Ta kontakt dersom du skulle ha noen spørsmål jonatangiske(at)gmail.com