Publisert

Referat fra årsmøte 23 januar 2019

Dato: 23.1.2019

Tilstede: Beate, Anya, Gitte, Nantika, Håkon, Jonathan, Martin, Petter

Referent: Petter

Saksliste:

 1. Årsmelding og regnskap
 2. Behandle innkomne forslag
 3. Fastsette kontingenten
 4. Budsjett neste år
 5. Velge styre
 1. Årsmelding og regnskap.

Aktivitet i bryggeriet.

 • Etter noen år med stor bryggeaktivitet gikk antallet brygg ned i 2018. Usikkert om dette er positivt eller negativt.
 • Det er avholdt enkelte fellesbrygg
 • Oksebryggs bidrag til sommerfesten var en suksess.
 • Oksebryggs bidro også med øl  til dugnad

Tilstand i bryggeriet:

 • Ventilasjon fungerer bra
 • Meskekar og kokekjeler fungerer fortsatt ok
 • En temperaturkontroll er defekt
 • Opphopning av flasker er redusert ved at vi har kasta mange flasker fra bryggeriet
 • Noen vannslanger bør byttes ut
 • Vi bør bedre renholdet etter hvert brygg. Her må vi skjerpe rutinene.
 • Stort humlelager som medlemmene kan benytte seg av
 • Det er lite PBW og Starsan
 • Behov for å rydde i gjæringskar. De karene som er i bryggeriet kan kastes.

Status finans:

Konto per desember i fjor: kr. 6.550,- 

Konto per 19.12.18: kr 2.523,92,-

Utgifter 2018:

 • refusjon Petter, kr. 4.000,- for bryggeutstyr, utbetalt 19.01.18
 • refusjon Helge, kr. 798,- for utlegg fellesbrygg/sommerfest, utbetalt 05.06.18
 • refusjon Nantika, kr. 229,- for innkjøp av pumpe til flaskevasker, utbetalt 16.11.18

Oksebrygg har gjeld på kr 4.000 til Helge for bryggeutstyr som vil nedbetales i 2019 og 2020.

Inntekter:

Medlemmer som betalte årsavgift medio oktober/november 2017: Helge, Gitte, Jonatan, Håkon, Nantika, Petter. Beate og Morten betalte i begynnelsen av 2018. Altså 8 betalende medlemmer for dette året. 

 1. Behandle innkomne forslag.

Årsmøtet var enige om at vi bør satse på fellesarrangementer i gården og brygge øl til dugnader og sommerfest.  Årsmøtet besluttet at Oksebrygg skal arrangere

 • Pølsefest i mai . Hovedansvar  Gitte og Anya
 • Eplefest. Hovedansvarlig Gitte og Beate.

I tillegg er følgende medlemmer ansvarlig for:

 • Vårdugnad. Hovedansvar Jonatan
 • Sommerfesten. Hovedansvarlig Petter
 • Høstdugnad. Hovedansvarlig Nantika
 1. Fastsette kontingenten.

2018 var innmeldingsavgiften på kr 1000,-  og årskontingent på kr 500,-.

Årsmøtet besluttet at innmeldingsavgiften og årskontingenten forblir uendret. Betales på konto 1208.50.20410  innen 15.2.2018

 1. Budsjett 2019.
Inntekter:Utgifter:
På konto pr 19.12.2018:
2.523,92,-
Sommerfest/dugnader/pølsefest: 2000,-
Inntekter: 8 medlemmer 
a 500 kr – 4000,-
PBW og  Starsan: 1000,-
Øvrig renhold/vedlikehold: 500 ,-
Utstyr: 1000
Nedbetaling gjeld til Helge: 2000
Totalt:      6.523,92,-Totalt:    6.500,-
 1. Valg av styre 2019.

Årsmøtet valgte følgende styre for 2019:

Formann/leder: Gitte  

Regnskapsfører: Helge

Styremedlemmer:  Beate, Anya, Jonatan, Petter

Publisert

Fellesbrygg 6 juni

Det tar ca 6 timer å lage en batch, du kan selv velge hvis du vil være med på hele eller deler av brygget. Dette er en mulighet for nye medlemmer som vil få innføring i utstyr og bryggemetoder. Men ta gjerne turen innom dersom du bare vil se hvordan vi har det i bryggeriet 🙂 send en mail til jonatangiske@gmail.com hvis du planlegger å være med på hele brygget eller har andre spørsmål rundt dette.

Oksebrygg holder til i kjelleren i Krebs gate 9b.

Mer informasjon rundt dette fellesbrygget vil bli lagt ut på vår Facebook-side!

Publisert

Innkalling til årsmøte OKSEBRYGG

Styret i oksebrygg inviterer til årsmøte for sine medlemmer.

Tidspunkt: torsdag 28.9, klokka 20:00.

Sted: Trafoen

Obligatoriske punkter til årsmøtet:

 1. Årsmelding og regnskap
 2. Behandle innkomne forslag
 3. Fastsette kontingenten
 4. Budsjett neste år
 5. Velge styre

I tråd med vedtektenes pkt 7 kan forslag som skal behandles på årsmøtet sendes til styret (hansen.pettersterud@gmail.com)  med frist 2 uker før årsmøtet. Eventuelle innkomne forslag vil styret distribuere til medlemmene i god tid før årsmøtet avholdes.

Mvh,

Styret

Publisert

Viktig informasjon til Oksebryggere

** Første styremøte for det nye styret
————————————————————

Les nyhetsbrevet via denne link: http://us13.campaign-archive1.com/?u=9eaa6562fb3121b1c987d3b37&id=ebc91b6f41&e=a527a73b70

Det nye styret i Oksebrygg har hatt sitt første møte med fokus på å sette retningslinjer og tydelige regler nå som det fylles på med nye medlemmer. Det er gledelig å se at flere nye bryggere er med på laget og allerede har begynt å sette egne batcher etter å ha fått nødvendig opplæring.

 

Publisert

Brygging på store kjelen – STEP BY STEP Guide

Brygging på store kjelen gir potensielt opp mot 60 liter ferdig øl. Ca 15 kg malt er absolutt maksimal kapasitet ved bruk av denne sammen med kjølebagen vi har idag. Kjelen har to varmeelementer på 2×3000 watt. Viktig at disse settes i separate stikk for at ikke sikringen skal gå. Ved oppkok brukes begge element, mens det under kok kun er nødvendig med et av dem.

Del 1: Mesking

 • Start med å sette vann til mesk til oppvarming. For mesking til brygg I store kjelen trenger du ca 30 liter vann. Merk at det tar ca 1 h å varme vannet til riktig temp. Du finner riktig meske temp gjennom å bruke denne kalkulator
 • Før du begynner mesk må du klargjøre kjølebagen. Kjølebagens volum er på 51 liter, og rommer ca 30 liter vann sammen med 13-15 kg korn.
  • Monter bazooka filter nederst i kjølebag. VIKTIG! Uten filter klarer du ikke å tappe fra kjølebag til kjele.
  • Hell oppi 2-3 liter vann på riktig mesketemp i kjølebagen for å forvarme denne før du tilsetter korn og vann. Dette gjør varmetapet minimalt når du først begynner.
 • Når vannet er riktig temp har du dette oppi kjølebag, fyll med 2/3 av vannmengden, ca 20 liter.
 • Ha så kornet oppi vannet, viktig at du rører samtidig for å unngå klumper.
 • Til slutt tilsetter du resten av vannet og fyller bagen helt opp til kanten.
 • La så stå på angitt mesketid med lokket på.
 • Mål tempen for å sjekke at du truffet på riktig.

 

Del 2: klargjøring av gjæringskar

 • Mens kornet står på mesk er det lurt å klargjøre gjæringskar. Det er ekstremt viktig at disse er rene og desinfiserte. Får du bakterier med til gjæring er det fort gjort at hele batchen blir ødelagt.
 • For brygg på store kjelen kan du enten bruke et 60 liters gjæringskar, eller 2 st 30 liters bøtter. Rengjøring av disse gjør du på følgende måte:
  • Steg 1: PBW, bruk mengde som anbefalt på forpakkning. Denne skal løses opp i lunka vann.
  • Steg 2: Starsan – bruk mengde som angitt på forpakkning og løs opp i vann, ca 2-3 liter i bunnen av karet. Sett på lokket og skyll runt gjennom å riste/snu karet på hodet.
  • Sett til side for tapping fra kjelen ved senere tidspunkt.

Del 3: Skylling

 • Når kornet har mesket klart er det tid for skylling. Viktig at du nå har nok vann klart på 79 grader temp til bruk.
 • Begynn med å tappe mesken fra kjølebag over i store kjelen. Første 2-3 liter tapper du i en liten beholder, vorlauf.
 • Tapp så resterende over i store kjelen.
 • Skylling nr 1: Fyll på med vann på 79 grader opp til kanten, rør rundt og la stå ca 15 min.
 • Skylling nr 2: Fyll på med vann på 79 grader opp til kanten, rør rundt og la stå ca 15 min.
 • Skylling nr 3: Fyll på med vann på 79 grader opp til kanten, rør rundt og la stå ca 15 min.
 • Etter 3e skylling bør du ha et sted mellom 60-70 liter i kjelen. Juster så mengden til du treffer riktig pre boil gravity. Dvs er gravity for høy, så skyller du gjennom med mer vann. Da kan du la det gå rett gjennom mesken uten å la den hvile.

Del 4: Koking

 • Etter skylling er det så klart for koking. Da setter du begge varmeelementene i for å raskest mulig sette i gang koken.
 • Det er under koking du skal til sette humle, husk å sjekke oppskrift for angitt tidspunkt og mengde. Har du 60 min koketid, og angitt at du skal tilsette X gram med humle skal denne i fra starten med en gang det begynner å koke.
 • Når det begynner å koke (rulle) trekker du ut det ene elementet fra støpselet. Med begge får du alt for høy effekt.
 • Når det gjenstår 15 min av kok setter du begge kjøleelementer sammen med termometer ned i kjelen, dette er for at dem skal bli desinfisert. Samtidig tilsetter du også klaringsmiddel og gjærnæring.

Del 5: Kjøling

 • Når tiden for kok er klar trekker du ut varmeelement og setter på vann gjennom kjøleelement. NB! Nå er det ekstremt viktig å være renslig, det er under kjøling ekstremt viktig at det ikke kommer bakterier ned i kjelen. Sett på lokk og dekk med aluminiumsfolie rundt kanten der kjøleelementene går ned. Mer at det tar ca 20-25 min å kjøle ned til 20 grader.
 • Etter endt kjøling tar du elementene ut og legger lokket på. Nå bør den stå og hvile ca 30 min for å la ”grums” falle til bunnen.

Del 6: Gjæring

 • Nå er du klar for å tappe på gjøringskar. Ta frem de vaskede karene og rull rundt en siste gang med starsan.
 • Bruk også sprayflaske med starsan og spray godt på kranens utløp fra kjelen.
 • Sett gjøringskaret i posisjon foran kranen og åpne, her kan det fint ”splashe” ut slik at du får godt med oksygen ned i vørteren.
 • Når karet er fyldt er det klart for å tilsette oksygen, husk å rengjøre denne med starsan før den setter den ned i vørter og åpner kranen i ca 60 sek.
 • Etter du har tilført oksygen helder du så gjæren oppi vørteren.
 • På med lokk og gjærlås før du setter til gjæring i kjøleskap på angitt temp.
 • Gjæres ca 14 dager til FG stabiliserer seg.
Vasking:
 • Vask kjelen og kjøleelement så snart som mulig etter den er tømt, da er det lettere å vaske. Ikke bruk utstyr som kan gi riper. Vask også utsiden.
 • Vær ekstra nøye mellom varmeelementene.
 • Sett kranen i åpen posisjon og spyle gjennom. Vaskes nøye. La krana stå i åpen posisjon.
 • Vaske øvrig brukt utstyr.
Publisert

Brygg og vask med Beer Brew 30

Brygging med BB30 gir potensielt opp mot 25 liter ferdig øl. 7,5 kg malt er absolutt maksimal kapasitet ved bruk av denne. BB30 har digital visning av temperatur men det anbefales å bruke stikktermometer eller annet da den digitale visningen ikke er til å stole på. Med det store hjulet justreres temperatur, mens det lille hjulet er effektregulator (som f. eks kan brukes til å justere kok ned til en jevn rull fremfor å måtte skru ned temperatur). BB30 angir også rødt eller grønt lys, som henholdsvis viser om varmeelementet er slått inn eller om den holder stabil temperatur. Med BB30 følger ellers lokk, “sitteskive/ring” til maltrøret, og medfølgende kjølespiral (begge spiraler i bryggeeriet kan brukes, spiller ingen rolle hvilken)
Før bruk:
Koble til strøm, men ikke skru på bryteren før det er vann i karet (!).
Sett maltrøret oppi tanken. Skjekk at krana er rett montert og at den er skrudd hardt nok til slik at det ikke lekker vann fra koblingspunktet.
Brygging steg for steg:
Mesking:
1. Fyll vann i tanken. 20-22 liter vann er ofte et greit utgangpunkt for innmesk (man kan ta utgangspunkt i 3 x vekt på malt). Sett temphjulet til ønsket mesketemp. Husk at temperaturen faller ca 5 grader når malt tilsettes, slik at du må beregne ca 5 grader over ønsket mesketemp. På oksebrygg.no finnes det en enkel kalkulator som kan hjelpe med beregning av temp.
2. Hell i malten. Sørg for at alt kommer innenfor maltrøret. Rør helst rundt kontinuerlig med en lang sleiv samtidig som malten helles i. Det er også lurt å samtidig tappe ut fra krana i en øse eller lignende og så helle det over på toppen igjen, og gjenta denne prosessen flere ganger. Hensikten med røring og tapping/helling er å få blandet malten godt ut i vannet. Anbefales å gjøre dette i ca 5 min eller så lenge som nødvendig. Fargen er jevn og ser ut som øl når det er blandet godt nok ut. Sett så på lokket, skru ned temperaturen til faktisk mesketemp og la det nå stå til mesking så lenge som oppskriften din sier, som oftest 60 eller 90 min.
3. Begynn å varme opp vann ved siden av (7 – 15 liter) som skal brukes til skylling litt senere.
Sirkulering:
Fordelen med BB30 er at man kan sirkulere vørtern. Dette er ikke strengt nødvendig men anbefales da det gir økt effektivitet (altså hvor mye gjærbart sukker man får ut av kornet). Sirkulering gjøres på samme måte som når man blander ut malten ved at man tapper ut fra krana og heller over maltrøret på toppen. Pass på å gjøre dette i et tipasset tempo slik at malten ikke overstiger kanten på maltrøret og renner over. Denne prosessen kan gjøres i opp mot 60 min men er altså ikke strengt nødvendig (men blø for drakta da). Sikruleringsprosessen blir enda mer effektiv på litt høyere temperatur (anbefalt er 78 grader).
Når du sier deg ferdig med sirkulering er skylling neste.
Skylling:
1. Finn fram “sitteskiva/ringen” til maltrøret. Løft maltrøret opp over tanken (tungt nå, sjekk derfor at hendelen/bøylen sitter godt i begge ender på røret så det ikke glipper). NB! Når maltrøret løftes ut, se til at du løfter det opp igjennom der det er laget innfellinger for hendelen/bøylen så du ikke kommer i konflikt med ripa. Legg så “sitteskiva/ringen” oppå toppen og sett deretter maltrøret ned på denne igjen. Vørtern vil nå renne ned i tanken. Du kan samtidig nå sette temperaturhjulet opp på maks, da neste steg i prosessen er koking.
2. Når det meste ha rent ned kan du helle over skyllevannet, mellom 7 og 15 liter alt ettersom hva oppskriften dikterer og hva plassen i tanken tillater. Skylevannet bør ha samme temperatur som vørtern.
3. Når alt er rent igjennom fjernes maltrøret og “sitteskiva” og det er bare å vente til vørtern når kokepunktet. NB! Lokket skal ikke brukes mer. Hell malten direkte i en søppelpose eller ta vare på det og begynn brødbakefabrikk. Vask maltrøret grundig på innsiden og utsiden mens du venter på kok. Sørg for at alle små kornrester fjernes fra det perforerte bånn. Ved å vaske med en gang sparer du deg selv en del bryderi kontra om maltrestene har stivnet, og du sparer også tid på etterarbeidet.
Koking:
1. Ta tiden fra tidspunktet vørtern når kokepunktet. Det skal som hovedregel koke i 60 eller 90 min, jf. oppskrift. Tips! Ha metallsleiv og/eller øsekar stående i en bøtte med kaldt vann ved siden av. Dette er greie “nødbremser” å ha dersom det er i ferd med å koke over, noe som er særlig aktuelt om du har høy “vannstand” og når humle tilsettes. Stikk den kalde gjenstanden ned i den kokende vørtern. Bruk effektregulatoren til å få en jevn og fin rull på kokinga.
2. Tilsett humle etter profil i oppskrift.
3. 15 min igjen av kok: Sett i kjølesprial, evt. stikktermometer slik at dette blir desinfesert. Pådra deg moderat infeksjonsangst. Vær nøye! Alt som kommer i kontakt med vørtern må være desinfesert.
4. Ferdig kok: Skru av brytern og begynn kjøling. Kjøl ned til aktuell gjæringstemp. Følg med på termometer. Ved å forsiktig bevege kjølespiral litt opp og ned kortes kjøletiden ned, noe som reduserer infeksjonsfare.
5. Vørtern kan med fordel sitte i tanken i omlag 20 min før tapping over til gjæringskar. Da legger grumset seg i bånn. Dersom du opplever at krana går tett (noe som evt kan skje i brygg med mye humle) så kan “hevert” brukes for å få ut resten. Husk da bare å først desinfesere denne i starsanoppløsning.
Vasking:
1. Vask tanken så snart som mulig etter den er tømt, da er det lettere å vaske. Ikke bruk utstyr som kan gi riper. Vask også utsiden. NB! Tanken må ikke settes i vann. Da ødelegges elektronikken.
2. Vær ekstra nøye under ripa på toppen og i bånn (her kan det noen ganger blir litt fastbrent).
3. Demontere krana (memorer hvordan den skal settes sammen igjen med skiver og gummi), sett den i åpen posisjon og spyle gjennom. Vaskes nøye. Kobles tilbake på tanken slik at den er klar til bruk igjen. La krana stå i åpen posisjon.
4. Vaske øvrig brukt utstyr.
Lykke til!
Publisert

Fellesbrygg

Velkommen på første fellesbrygg mandag 28 nov – kl 17! Det tar ca 6 timer å lage en batch, du kan selv velge hvis du vil være med på hele eller deler av brygget. Dette er en mulighet for nye medlemmer som vil få innføring i utstyr og bryggemetoder. Men ta gjerne turen innom dersom du bare vil se hvordan vi har det i bryggeriet 🙂 send en mail til info@oksebrygg.no hvis du planlegger å være med på hele brygget eller har andre spørsmål rundt dette.

Mer informasjon rundt dette fellesbrygget vil bli lagt ut på vår Facebook-side! Kom gjerne med forslag på type øl dere ønsker å brygge 🙂

Publisert

Bli medlem

[vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][vc_column_text]Innmeldingskontingenten til Oksebrygg er kr. 1.000,- og årsavgift kr. 500,- (årsavgift gjelder fra 01.11.16). Inmeldings- og årsavgift skal i første omgang dekke investeringer av utstyr til bryggeriet. Som medlem kan du fritt benytte deg av lokaler og utstyr for eget bruk.

Inmeldingskontigent og årsavgift settes in på konto: 1208.50.20410 og merkes med ditt navn.

Ta kontakt dersom du skulle ha noen spørsmål info@oksebrygg.no [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][vc_gallery type=”nectarslider_style” images=”321,317,311,310,278,265,180,173,170,194,185,192,167,166,154,145,144,139″ bullet_navigation_style=”see_through” onclick=”link_no”][/vc_column][/vc_row]

Publisert

Foreningen Oksebygg stiftet

Så var endelig foreningen Oksebrygg formelt stiftet, og vi vil dermed offisielt invitere alle beboere til å bli medlemmer! Det var på tirsdag den 1 november at initiativtaker Petter Sterud Hansen og Helge Eriksen inviterte til stiftelsemøte i trafoen. Der var det mange som møtte opp og fikk en god innføring i forslaget til vedtekter som var utarbeidet og det arbeid som er lagt ned for å etablere bryggeriet. Så langt har det vært investert nærmere 25.000 kr i utstyr som nå vil komme alle beboere i Frankrikegården til gode. Forslaget til vedtekter ble enstemmig vedtatt og styret i den nye foreningen ble samtidig valgt for en periode av et år.

Innmeldingskontingenten ble fastsatt til kr. 1.000,- og årsavgift  kr. 500,- (årsavgift gjelder fra 01.11.16). Inmeldings- og årsavgift skal i første omgang dekke investeringer av utstyr til bryggeriet. Vil du bli medlem i Oksebrygg? Send e-post til info@oksebrygg.no for videre informasjon.

Det vil innen kort bli satt opp fellesbrygg for nye medlemmer som ønsker opplæring i utstyr og bryggeprosess. Følg med på vår Facebook-side for siste nytt om dette!

Det nye styret i foreningen Oksebrygg er:
Petter Sterud Hansen, Styreleder
Gitte Gulbrandsen
Jonatan Havnevik Giske, med ansvar for nettsider

Les vedteker for Oksebrygg her

Publisert

#70 Stor Bølge

Stor Bølge #70
Brygget av Jonatan og Anders F

Noen gang drukket en øl og lurt på hvis det er mulig å brygge den selv? Svaret er som oftest ja, det kan du! Og mange ganger er det noen som prøvd å lage den før deg. Da er det bare å bruke din beste venn google og lese rundt på både norske og utenlandske bryggeforum etter den perfekte oppskrift. Det var akkurat det jeg gjorde før dette brygget! Etter en fuktig tur på løkka  med masse god øl, var jeg fast bestemt på å brygge en Kona Big Wave. Dermed gikk jeg noen runder på nett og komponerte en oppskrift tilpasset vår bryggemetode på store kjelen i oksebrygg! Veldig spent på resultatet 🙂

Oppskrift her
http://www.brewersfriend.com/homebrew/recipe/view/393250/

Oppskrift:

Amount Fermentable PPG °L Bill %
13 kg American – Pale 2-Row 37 1.8 88.4%
1.7 kg American – Caramel / Crystal 20L 35 20 11.6%
14.7 kg Total

Humle

25 g Galaxy – 60 min
50 g Citra – 15 min
50 g Citra – 5 min

Gjær
Wlp 001

Mesk: 60 min på 66 grader, 30 liter
Skylling: 79 grader, ca 3×20 liter
Kok: 60 min
Pre boil gravity: 1055
OG: 1063

Ferdig på gjæringskar; nesten 60 liter
Står på gjæring 20 grader