Publisert

Referat fra årsmøte 23 januar 2019

Dato: 23.1.2019

Tilstede: Beate, Anya, Gitte, Nantika, Håkon, Jonathan, Martin, Petter

Referent: Petter

Saksliste:

 1. Årsmelding og regnskap
 2. Behandle innkomne forslag
 3. Fastsette kontingenten
 4. Budsjett neste år
 5. Velge styre
 1. Årsmelding og regnskap.

Aktivitet i bryggeriet.

 • Etter noen år med stor bryggeaktivitet gikk antallet brygg ned i 2018. Usikkert om dette er positivt eller negativt.
 • Det er avholdt enkelte fellesbrygg
 • Oksebryggs bidrag til sommerfesten var en suksess.
 • Oksebryggs bidro også med øl  til dugnad

Tilstand i bryggeriet:

 • Ventilasjon fungerer bra
 • Meskekar og kokekjeler fungerer fortsatt ok
 • En temperaturkontroll er defekt
 • Opphopning av flasker er redusert ved at vi har kasta mange flasker fra bryggeriet
 • Noen vannslanger bør byttes ut
 • Vi bør bedre renholdet etter hvert brygg. Her må vi skjerpe rutinene.
 • Stort humlelager som medlemmene kan benytte seg av
 • Det er lite PBW og Starsan
 • Behov for å rydde i gjæringskar. De karene som er i bryggeriet kan kastes.

Status finans:

Konto per desember i fjor: kr. 6.550,- 

Konto per 19.12.18: kr 2.523,92,-

Utgifter 2018:

 • refusjon Petter, kr. 4.000,- for bryggeutstyr, utbetalt 19.01.18
 • refusjon Helge, kr. 798,- for utlegg fellesbrygg/sommerfest, utbetalt 05.06.18
 • refusjon Nantika, kr. 229,- for innkjøp av pumpe til flaskevasker, utbetalt 16.11.18

Oksebrygg har gjeld på kr 4.000 til Helge for bryggeutstyr som vil nedbetales i 2019 og 2020.

Inntekter:

Medlemmer som betalte årsavgift medio oktober/november 2017: Helge, Gitte, Jonatan, Håkon, Nantika, Petter. Beate og Morten betalte i begynnelsen av 2018. Altså 8 betalende medlemmer for dette året. 

 1. Behandle innkomne forslag.

Årsmøtet var enige om at vi bør satse på fellesarrangementer i gården og brygge øl til dugnader og sommerfest.  Årsmøtet besluttet at Oksebrygg skal arrangere

 • Pølsefest i mai . Hovedansvar  Gitte og Anya
 • Eplefest. Hovedansvarlig Gitte og Beate.

I tillegg er følgende medlemmer ansvarlig for:

 • Vårdugnad. Hovedansvar Jonatan
 • Sommerfesten. Hovedansvarlig Petter
 • Høstdugnad. Hovedansvarlig Nantika
 1. Fastsette kontingenten.

2018 var innmeldingsavgiften på kr 1000,-  og årskontingent på kr 500,-.

Årsmøtet besluttet at innmeldingsavgiften og årskontingenten forblir uendret. Betales på konto 1208.50.20410  innen 15.2.2018

 1. Budsjett 2019.
Inntekter:Utgifter:
På konto pr 19.12.2018:
2.523,92,-
Sommerfest/dugnader/pølsefest: 2000,-
Inntekter: 8 medlemmer 
a 500 kr – 4000,-
PBW og  Starsan: 1000,-
Øvrig renhold/vedlikehold: 500 ,-
Utstyr: 1000
Nedbetaling gjeld til Helge: 2000
Totalt:      6.523,92,-Totalt:    6.500,-
 1. Valg av styre 2019.

Årsmøtet valgte følgende styre for 2019:

Formann/leder: Gitte  

Regnskapsfører: Helge

Styremedlemmer:  Beate, Anya, Jonatan, Petter