Publisert

Brygg og vask med Beer Brew 30

Brygging med BB30 gir potensielt opp mot 25 liter ferdig øl. 7,5 kg malt er absolutt maksimal kapasitet ved bruk av denne. BB30 har digital visning av temperatur men det anbefales å bruke stikktermometer eller annet da den digitale visningen ikke er til å stole på. Med det store hjulet justreres temperatur, mens det lille hjulet er effektregulator (som f. eks kan brukes til å justere kok ned til en jevn rull fremfor å måtte skru ned temperatur). BB30 angir også rødt eller grønt lys, som henholdsvis viser om varmeelementet er slått inn eller om den holder stabil temperatur. Med BB30 følger ellers lokk, “sitteskive/ring” til maltrøret, og medfølgende kjølespiral (begge spiraler i bryggeeriet kan brukes, spiller ingen rolle hvilken)
Før bruk:
Koble til strøm, men ikke skru på bryteren før det er vann i karet (!).
Sett maltrøret oppi tanken. Skjekk at krana er rett montert og at den er skrudd hardt nok til slik at det ikke lekker vann fra koblingspunktet.
Brygging steg for steg:
Mesking:
1. Fyll vann i tanken. 20-22 liter vann er ofte et greit utgangpunkt for innmesk (man kan ta utgangspunkt i 3 x vekt på malt). Sett temphjulet til ønsket mesketemp. Husk at temperaturen faller ca 5 grader når malt tilsettes, slik at du må beregne ca 5 grader over ønsket mesketemp. På oksebrygg.no finnes det en enkel kalkulator som kan hjelpe med beregning av temp.
2. Hell i malten. Sørg for at alt kommer innenfor maltrøret. Rør helst rundt kontinuerlig med en lang sleiv samtidig som malten helles i. Det er også lurt å samtidig tappe ut fra krana i en øse eller lignende og så helle det over på toppen igjen, og gjenta denne prosessen flere ganger. Hensikten med røring og tapping/helling er å få blandet malten godt ut i vannet. Anbefales å gjøre dette i ca 5 min eller så lenge som nødvendig. Fargen er jevn og ser ut som øl når det er blandet godt nok ut. Sett så på lokket, skru ned temperaturen til faktisk mesketemp og la det nå stå til mesking så lenge som oppskriften din sier, som oftest 60 eller 90 min.
3. Begynn å varme opp vann ved siden av (7 – 15 liter) som skal brukes til skylling litt senere.
Sirkulering:
Fordelen med BB30 er at man kan sirkulere vørtern. Dette er ikke strengt nødvendig men anbefales da det gir økt effektivitet (altså hvor mye gjærbart sukker man får ut av kornet). Sirkulering gjøres på samme måte som når man blander ut malten ved at man tapper ut fra krana og heller over maltrøret på toppen. Pass på å gjøre dette i et tipasset tempo slik at malten ikke overstiger kanten på maltrøret og renner over. Denne prosessen kan gjøres i opp mot 60 min men er altså ikke strengt nødvendig (men blø for drakta da). Sikruleringsprosessen blir enda mer effektiv på litt høyere temperatur (anbefalt er 78 grader).
Når du sier deg ferdig med sirkulering er skylling neste.
Skylling:
1. Finn fram “sitteskiva/ringen” til maltrøret. Løft maltrøret opp over tanken (tungt nå, sjekk derfor at hendelen/bøylen sitter godt i begge ender på røret så det ikke glipper). NB! Når maltrøret løftes ut, se til at du løfter det opp igjennom der det er laget innfellinger for hendelen/bøylen så du ikke kommer i konflikt med ripa. Legg så “sitteskiva/ringen” oppå toppen og sett deretter maltrøret ned på denne igjen. Vørtern vil nå renne ned i tanken. Du kan samtidig nå sette temperaturhjulet opp på maks, da neste steg i prosessen er koking.
2. Når det meste ha rent ned kan du helle over skyllevannet, mellom 7 og 15 liter alt ettersom hva oppskriften dikterer og hva plassen i tanken tillater. Skylevannet bør ha samme temperatur som vørtern.
3. Når alt er rent igjennom fjernes maltrøret og “sitteskiva” og det er bare å vente til vørtern når kokepunktet. NB! Lokket skal ikke brukes mer. Hell malten direkte i en søppelpose eller ta vare på det og begynn brødbakefabrikk. Vask maltrøret grundig på innsiden og utsiden mens du venter på kok. Sørg for at alle små kornrester fjernes fra det perforerte bånn. Ved å vaske med en gang sparer du deg selv en del bryderi kontra om maltrestene har stivnet, og du sparer også tid på etterarbeidet.
Koking:
1. Ta tiden fra tidspunktet vørtern når kokepunktet. Det skal som hovedregel koke i 60 eller 90 min, jf. oppskrift. Tips! Ha metallsleiv og/eller øsekar stående i en bøtte med kaldt vann ved siden av. Dette er greie “nødbremser” å ha dersom det er i ferd med å koke over, noe som er særlig aktuelt om du har høy “vannstand” og når humle tilsettes. Stikk den kalde gjenstanden ned i den kokende vørtern. Bruk effektregulatoren til å få en jevn og fin rull på kokinga.
2. Tilsett humle etter profil i oppskrift.
3. 15 min igjen av kok: Sett i kjølesprial, evt. stikktermometer slik at dette blir desinfesert. Pådra deg moderat infeksjonsangst. Vær nøye! Alt som kommer i kontakt med vørtern må være desinfesert.
4. Ferdig kok: Skru av brytern og begynn kjøling. Kjøl ned til aktuell gjæringstemp. Følg med på termometer. Ved å forsiktig bevege kjølespiral litt opp og ned kortes kjøletiden ned, noe som reduserer infeksjonsfare.
5. Vørtern kan med fordel sitte i tanken i omlag 20 min før tapping over til gjæringskar. Da legger grumset seg i bånn. Dersom du opplever at krana går tett (noe som evt kan skje i brygg med mye humle) så kan “hevert” brukes for å få ut resten. Husk da bare å først desinfesere denne i starsanoppløsning.
Vasking:
1. Vask tanken så snart som mulig etter den er tømt, da er det lettere å vaske. Ikke bruk utstyr som kan gi riper. Vask også utsiden. NB! Tanken må ikke settes i vann. Da ødelegges elektronikken.
2. Vær ekstra nøye under ripa på toppen og i bånn (her kan det noen ganger blir litt fastbrent).
3. Demontere krana (memorer hvordan den skal settes sammen igjen med skiver og gummi), sett den i åpen posisjon og spyle gjennom. Vaskes nøye. Kobles tilbake på tanken slik at den er klar til bruk igjen. La krana stå i åpen posisjon.
4. Vaske øvrig brukt utstyr.
Lykke til!